Jarméus skor är ett familjeföretag, som består av 5 butiker. Den första butiken startade 1952 i Västervik. Numera finns alla butiker i Stockholmsområdet. Vi säljer skor under butiksnamnet Jarméus.